Loading

Warsztaty Myślenia Projektowego (Design Thinking) // Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w oparciu o proces myślenia projektowego oraz badania projektowe niskiego ryzyka, zaprojektowaliśmy 4 unikalne warsztaty .

Dwa pierwsze skupią się na projektowaniu skoncenrowanym na człowieku (human-centered design), jego potrzebach oraz poszukiwaniu i wykorzystywaniu mocnych stron w istniejących ekosystemach. Dwa kolejne przede wszystkim pokażą, jak poszukiwać inspiracji w świecie rzeczywistym, dokonać szybkich badań jakościowych inspirujących potencjalne rozwiązania oraz jak identyfikować rzeczywiste, głębokie potrzeby odbiorców.

Rejestracja:

Big Picture – Zaangażowanie mieszkańców w promocję regionu 18.05.2016
Jasna strona miasta – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 19.05.2016
Design spotyka biznes – Jak projektować rzeczy, których Twoi klienci naprawdę potrzebują 22.05.2016
Design Safari – Projektowanie doświadczeń klientów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 23.05.2016

Opisy:

Big Picture – Zaangażowanie mieszkańców w promocję regionu.

Warsztat w duchu myślenia projektowego przeprowadzi uczestników przez proces odkrywczy: Czym jest zaangażowanie dla mieszkańców? Dlaczego się angażują i nie angażują? oraz na rzeczywistym przykładzie pozwoli stworzyć i przetestować potencjalne rozwiązania dotyczące partycypacji społecznej. Uczestnicy zostaną dobrani tak, aby stworzyć multidyscyplinarną roboczą grupę złożoną z mieszkańców, przedstawicieli samorządów, projektantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych grup. Korzystając z metodologii design thinking warsztat poprowadzi uczestników przez proces tworzenia rozwiązań wypracowując je w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby różnych grup odbiorców. Adresaci warsztatów otrzymają wykorzystane na warsztatach narzędzia, a także dalsze wskazówki, jak samodzielnie kontynuować proces na dalszych etapach.

Jasna strona miasta – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Warsztat z wykorzystaniem metodologii design thinking połączony ze spacerem poznawczym. Podczas warsztatów uczestnicy zebrani w multidyscyplinarnej grupie wykorzystają zebrane informacje i inspiracje w celu stworzenia potencjalnych rozwiązań dotyczących przestrzeni miejskiej w Łodzi. Warsztat skupi się na analizie dobrych przykładów, rozwiązań i mocnych stron aktualnego zagospodarowania pod kątem formy, funkcji i dopasowania do potrzeb mieszkańców (form, function, fit). W efekcie uczestnicy zdefiniują kluczowe czynniki sukcesu ‘dobrze zagospodarowanej przestrzeni miejskiej’ oraz fundamenty projektowe pozwalających tworzyć rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Design spotyka biznes – Jak projektować rzeczy, których Twoi klienci naprawdę potrzebują.

Wszyscy mamy świetne pomysły na produkt, brand czy rozwój firmy. Jak je zrealizować? Jak łączyć myślenie kreatywne ze strategicznym patrzeniem w przyszłość? Jak upewnić się, czy ktoś potrzebuje naszych rozwiązań? Większość przedsiębiorstw ponosi porażkę dlatego, że tworzy produkty i usługi, które nie są dostosowane do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Warsztat w przyśpieszony i praktyczny sposób skupi się na elementach najwcześniejszej, strategicznej fazy projektowania w biznesie. Uczestnicy rozłożą swoje rzeczywiste pomysły na części pierwsze, zrekonstruują i przekształcą w działanie. Zachęcamy uczestników do przyniesienia na warsztat swoich aktualnych pomysłów na nowe produkty czy rozwój – nawet tych bardzo świeżych i jeszcze nigdzie nie zapisanych.

Design Safari – Projektowanie doświadczeń klientów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Design Safari, stworzone w duchu projektowania ‘poza biurem’ oraz tworzenia rozwiązań z punktu widzenia użytkownika. Uczestnicy pracując w tej metodzie przejdą ścieżkami klienta samorządu oraz usług analogicznych (bank, kawiarnia i inne) w celu zbadania rzeczywistych doświadczeń i punktów zapalnych użytkownika. Design Safari rozpocznie się wprowadzeniem oraz inspirującą sesją odkrywcza w świecie rzeczywistym oraz stworzą elementy potencjalnych rozwiązań testując je w środowisku warsztatowym. W efekcie uczestnicy, bazując na zebranych inspiracjach ze świata usług samorządowych i komercyjnych, w praktyce przejdą przez proces projektowania usług w oparciu o przykłady analogiczne i rzeczywiste potrzeby użytkownika.