Loading

Intro speech // ‘Vital Poland’ – Sustainable Business Symposium

Tematyka: Jak strategicznie projektować zmianę w biznesie w oparciu o rzeczywiste potrzeby rynku.

Forma: 15-20-minutowa prelekcja wprowadzająca do tematu tworzenia innowacji w oparciu o potrzeby człowieka i jego stale rosnący zrównoważony rozwój. Podanie przykładów (kejsów), trendów, inspiracji i potencjalnych kierunków zmiany na rynku witalnym.

Opis: Stale zmieniające się światowe rynki i społeczeństwo przynoszą ze sobą nowe potrzeby, wyzwania i standardy w produkcji i zarządzaniu usługami oraz informacją. Szczególnie dotyczy to rynków witalnych, gdzie zmiany przychodzą błyskawicznie podsycane stale rosnącą świadomością użytkownika w obszarze zdrowia, ekologii i zrównoważonego biznesu. Ci, którzy wprowadzają zmiany lub szybko na nie reagują, wyróżniają się przez to jak łączą kreatywność z myśleniem strategicznym.